Zamówienia publiczne KSP

Uwaga: w dniu 17.10.2018 r. kategoria postępowań poza ustawą - Usługi społeczne i inne - została przeniesiona do kategorii Powyżej 30 000 Euro!

Uwaga: zmiana wymagań odnośnie wnoszenia wadium!

Link do 20 najnowszych aktualności.


Wydział Zamówień Publicznych KSP prowadzi postępowania o zamówienia publiczne w Komendzie Stołecznej Policji w imieniu Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2.

Dane kontaktowe:

Wydział Zamówień Publicznych KSP
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
tel.: (22) 6038608
fax: (22) 6037642
e-mail: zamowienia@ksp.policja.gov.pl

Zamawiającym jest:

Komenda Stołeczna Policji
Regon: 012126482
Nip: 525-19-30-070

z siedzibą:
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Sposób uzyskania SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego:

a) ze strony internetowej KSP : http://www.policja.waw.pl zakładka "Zamówienia Publiczne"
                                                lub: http://przetargi.policja.waw.pl
b) na pisemny wniosek wykonawcy adresowany zgodnie z danymi kontaktowymi z punktu 1

b1. może odebrać osobiście.
b2. za pośrednictwem poczty.

W przypadku określenia przez Zamawiającego ceny za SIWZ - wraz z wnioskiem należy przesłać kopię wniesionego przelewu na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji:
NBP OOWarszawa
Nr:
75 1010 1010 0056 5622 31 000 000

Wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji:

NBP OOWarszawa
Nr: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia jako Beneficjenta należy wpisać:

SKARB PAŃSTWA - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Punkt Obsługi Interesanta KSP Warszawa, ul Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres wskazany w pkt 1.


Zapraszamy do skorzystania z naszych kanałów RSS.

Tutaj znajduje się dwadzieścia najnowszych aktualności. Aby zobaczyć wszystkie, kliknij link poniżej.