Dialog techniczny

Dostawa profesjonalnego urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów w Powielarni Komendy Stołecznej Policji