W trakcie oceny

Zakup usługi szkoleniowej, tj. ochrony przed upadkiem z wysokości oraz prac na wysokości metodą dostępu linowego

Data publikacji 13.10.2020    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-750/MW/20
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 80510000-2
Termin składania ofert: 20.10.2020 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania