Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbórkę, oraz rozbiórka wiaty magazynowej w obiekcie KRP I przy ul.Belwederskiej w Warszawie 15.09.2017 25.09.2017 godz. 15:00 WZP-595/MW/17
2 Usługa zakwaterowania i wyżywienia dla ok. 470 policjantów skierowanych do zabezpieczenia obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Warszwie w dniu 11 listopada 2017 roku. 27.10.2017 02.11.2017 godz. 8:00 WZP-690/MW/17
3 Sukcesywne dostawy proszkowych gaśnic samochodowych 27.10.2017 31.10.2017 godz. 10.00 WZP-702/MW/17
4 Dostawa kabur udowych z oświetleniem TLR-2 do pistoletu Glock 17 06.11.2017 10.11.2017 godz. 10:00 WZP-755/MW/17
5 Dostawa opon 09.11.2017 10.11.2017 godz. 16:00 WZP-780/MW/17
6 Dostawa 20 lodówek transportowych do przewozu krwi. 13.11.2017 16.11.2017 godz. 12:00 WZP-772/MW/17
7 Dostawa i montaż centrali sygnalizacyji pożarowej IGNIS 1240, wymiana madułu liniowego urządzenia sygnalizacyjnego BOSCH FLM-420-NAC oraz dostawa i montaż czujek optycznych z przełącznikami obrotowymi FAP-425-O-R 20.11.2017 28.11.2017 godz. 9:00 WZP-807/MW/17
8 Przegląd techniczny roczny SAP, SUG, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, oddymianie w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach Komendy Stołecznej Policji oraz w Komendach Rejonowych i Powiatowych Policji garnizonu warszawskiwskiego. 21.11.2017 27.11.2017 godz. 12:00 WZP-814/MW/17
9 Paczki świąteczne dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników cywilnych KSP , KRP, KPP Mińsk Mazowiecki i KPP Piaseczno. 22.11.2017 24.11.2017 godz 12:00 WZP-817/MW/17
10 Dostawa środków opatrunkowych i innych materiałów medycznych stanowiących wyposażenie do apteczek biurowych, laboratoryjno-warsztatowych, 23.11.2017 30.11.2017 godz. 10:00 WZP-829/MW/17