Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Opracowanie PROGRAMU INWESTYCJI oraz PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻTKOWEGO Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul Kraszewskiego 8 01.02.2017 09.02.2017r. do godziny 15.30
2 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby /pracy. 21.02.2017 24.02.2017 godz. 14:00 2/2017/MP
3 Dostawa teczek kontrolek pojazdów 22.02.2017 24.02.2017 godz. 10:00
4 Dostawa felgi stalowej 22.02.2017 24.02.2017 godz. 10:00
5 Kompleksowa usługa serwisowa urządzenia SHARP MX-M 1205N 22.02.2017 24.02.2017 godz. 13:00 44/2017/WN