Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawa Opon Zimowych 14.11.2016 16.11.2016 godz. 14:00
2 Sukcesywna dostawa cyfr i liter samoprzylepnych do oznakowania nowych pojazdów 28.11.2016 10.12.2016 godz. 10.00 WZP-900/MW/16
3 Probówki zakręcane chromacol 19.12.2016 21.12.16r. godz 11:00 485/2016/WN
4 Łopatki do zabezpieczenia śladów, pęsety jednorazowe. 27.12.2016 29.12.2016r. godz. 9:00 495/2016/WN
5 Koperty bezpieczne 22.12.2016 29.12.2016 do godziny 14:00 493/2016/WN
6 OpracowaniePROGRAM INWESTYCJI ORAZ programu FUNKCJONALNO-UŻTKOWEGO rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul Kraszewskiego 8 02.01.2017 18.01.2017r do godziny 15:30
7 dostawa części zamiennych do samochodów ciężarowych 10.01.2017 13.01.2017r do godz.:15:00
8 Dostawa pieczęci i stempli 16.01.2017 20.01.2017 godz. 15: 00 9/2017/WN
9 Wykonanie sukcesywne obsług okresowych podnośników i urządzeń warsztatowych w Wydziale Transportu KSP 18.01.2017 19.01.2017r. godz. 10:00