Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, oraz rozbiórka wiaty magazynowej w obiekcie KRP I przy ul.Belwederskiej w Warszawie 15.09.2017 25.09.2017 godz. 15:00 WZP-595/MW/17
2 Przegląd techniczny roczny SAP, SUG, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, oddymianie w Komendzie Stołecznej Policji i jednostkach Komendy Stołecznej Policji oraz w Komendach Rejonowych i Powiatowych Policji garnizonu warszawskiwskiego. 21.11.2017 27.11.2017 godz. 12:00 WZP-814/MW/17
3 Przegląd techniczny roczny SAP, SUG, oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, oddymianie w Komendie Stołecznej Policji i jednostkach Komendy Stołecznej Policji oraz w Komendach Rejonowych i Powiatowych Policji garnizonu warszawskiego. 04.12.2017 08.12.2017 godz. 14:00 WZP-907/MW/17
4 Wdrożenie Systemu Wymiany Informaacji z Europolem w zarządach Terenowych CBŚP - Zarządu CBŚP w Warszawie, ul. Okrzei 13 12.12.2017 13.12.2017 godz. 12:00 WZP-949/MW/17
5 Sukcesywna dostawa cyfr i liter samoprzylepnych do oznakowania nowych pojazdów 22.12.2017 03.01.2018 godz. 12.00 WZP-1005/MW/17
6 Świadczenie usług w zakresie codziennego przygotowania i dostarczania ciepłych posiłków lub suchego prowiantu w formie paczek dla 20 osób. 01.02.2018 08.02.2018 godz.: 12:00 WZP-59/MW/18
7 Przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków posadowienia obiektu budowlanego nowoprojektowanego skrzydła Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, na działkach ewidencyjnych nr 81/1 oraz 81/2 położonych w powiecie pruszkowskim obręb Pruszków 23, pomiędzy ulicami Lipową i Kraszewskiego. 15.02.2018 21.02.2018 godz. 14:00 WZP-75/MW/18