Dostawa części do samochodu marki STAR 1142 - NAKŁADKA SZCZĘK HAMULCOWYCH STAR 200 10,5 (4 SZT - kpl.)

13.06.2017    Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: WZP-427/MW/17
Wartość zamówienia: Poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34300000-0
Termin składania ofert: 14.06.2017 r. godz 10:00