Archiwizacja materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

Data publikacji 20.08.2018    poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: WZP-469/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79995100-6
Termin składania ofert: 10.09.2018 godz. 16:00

Pliki do pobrania