Zakup wyposażenia informatycznego - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Zakup wyposażenia informatycznego

Data publikacji 16.11.2018    poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: WZP-638/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30237450-8, 38652100-1, 30216110-0, 38551600-9, 30213100-6
Termin składania ofert: 23.11.2018 godz. 10:00

Pliki do pobrania