Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Zakup prenumeraty e-prasy na rok 2019 28.11.2018 4.12.2018 r. godz. 11:00 WZP-665/MW/18
2 Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2019 wraz z dostawą do Komendy Stołecznej Policji 28.11.2018 4.12.2018 r. godz. 11:00 WZP-661/MW/18
3 Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników cywilnych KSP i KRP w Warszawie 30.10.2018 5.11.2018 r. godz. 12:00 WZP-602/MW/18
4 Artykuły promocyjne 31.10.2018 7.11.2018 r. WZP-597/MW/18
5 Zatrudnienie eksperta do opracowania sylabusa i przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu "Osoba-Dokument-Psyche" 19.10.2018 30.10.2018 r. godz. 12:00 WZP-564/MW/18
6 Archiwizacja materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej 20.08.2018 10.09.2018 godz. 16:00 WZP-469/MW/18
7 Wykonanie Opinii geotechnicznej określającej przydatność gruntów na potrzeby budownictwa tj. planowanej budowy nowej siedziby KPP w Mińsku Mazowieckim 14.06.2018 21.06.2018 godz 15:30 WZP-369/MW/18
8 Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej w budynku Posteruku Policji w Kampinosie przy ul.Szkolnej 1A 08.06.2018 20.06.2018 godz 14:00 WZP-356/MW/18
9 Zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła wodomierzowego w dudynku KRP I w Warszawie przy ul. Wilczej 21. 05.06.2018 15.06.2018 godz 16:00 WZP-335/MW/18
10 Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej w budynku Posterunku Policji w Kampinosioe przy ul. Szkolnej 1 A. 23.05.2018 07.06.2018 godz. 14:00 WZP-309/MW/18
11 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu i podwyższenia murowanego ogrodzenia działki nr 9 przy ul. Marsa 84 w Warszawie 22.05.2018 08.06.2018 godz 14:00 WZP-311/MW/18
12 Zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła wodomierzowego w budynku KRP I w Warszawie przy ul. Wilczej 21 19.05.2018 30.05.2018 do godz 16:00 WZP-301/MW/18
13 Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej w budynku Posterunku Policji w Kampinosie przy ul. Szkolnej 1 A. 11.05.2018 18.05.2018 godz.: 14:00 WZP-280/MW/18
14 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu i podwyższenia murowanego ogrodzenia działki nr 9 przy ul. Marsa 84 w Warszawie 09.05.2018 21.05.2018 godz 14:00 WZP - 266/NW/18
15 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu i podwyższenia murowanego ogrodzenia działki nr 9 przy ul.Marsa 84 w Warszawie. 11.04.2018 26.04.2018 godz. 14:00 WZP-175/MW/18