Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Kurs na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych wraz z egzaminem przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego w ramach projektu "profesjonalne Kadry Policji" realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 09.09.2019 16.09.2019 r. godz. 14:00 WZP-695/MW/19
2 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu weryfikacji tożsamości osób i legalności dokumentów z wykorzystaniem psychologicznych metod oraz specjalistycznych narzędzi technicznych i baz danych 25.06.2019 05.07.2019 r. godz. 12:00 WZP-450/MW/19
3 Rewitalizacja terenu zewnętrznego Komisariatu Policji w Serocku przy ul. Pułtuskiej 7 - Opracowanie dokumentacji projektowej 28.05.2019 04.06.2019 r. godz. 16:00 WZP-362/MW/19
4 Rewitalizacja terenu zewnętrznego Komisariatu Policji w Serocku przy ul. Pułtuskiej 7 - Opracowanie dokumentacji projektowej 22.05.2019 27.05.2019 r. godz. 15:00 WZP-362/MW/19
5 Kurs obsługi suwnic kat. IIS wraz z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego w ramach projektu "Profesjonalne Kadry w Policji" 11.04.2019 18.04.2019 r. godz. 12:00 WZP-248/MW/19
6 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu weryfikacji tożsamości osób i legalności dokumentów z wykorzystaniem psychologicznych metod oraz specjalistycznych narzędzi technicznych i baz danych 04.04.2019 17.04.2019 r. godz. 12:00 WZP-226/MW/19
7 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu problematyki handlu ludźmi w ujęciu ujawniania ofiar oraz rozpoznawania metod stosowanych przez sprawców tego procederu 04.04.2019 17.04.2019 r. godz. 12:00 WZP-199/MW/19
8 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw profilowania geograficznego w celu ujawniania przestępczości transgranicznej oraz zapobiegania zagrożeniom 04.04.2019 17.04.2019 r. godz. 12:00 WZP-198/MW/19
9 Rewitalizacja terenu przy ul. Wita stworza 31 - Opracowanie dokumentacji projektowej 13.03.2019 19.03.2019 r. godz 15:00 WZP-160/MW/19
10 Kurs obsługi suwnic kat. IIS wraz z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego w ramach projektu "Profesjonalne Kadry w Policji" 01.03.2019 8.03.2019 r. godz. 14:00 WZP-136/MW/19
11 Zakup usługi wynajmu osi strzeleckiej 18.01.2019 25.01.2019 r. godz. 13:00 WZP-21/MW/19