Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Usługa szkoleniowa pn. Reagowanie w sytuacjach wystąpienia wycieku substancji niebezpiecznych dla środowiska w laboratorium 06.12.2019 11.12.2019 r. godz. 12:00 WZP-971/MW/19
2 Zakup tablicy informacyjnej oraz plakatów informacyjnych 06.12.2019 11.12.2019 r. godz. 12:00 WZP-975/MW/19
3 Zakup usług: Przygotowanie do druku, druku, skład i łamanie broszury 02.12.2019 09.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-958/MW/19
4 Zakup usług: Przygotowanie do druku, druku, opracowanie graficzne, skład i łamanie broszury 02.12.2019 09.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-957/MW/19
5 Zakup tablicy informacyjnej oraz plakatów informacyjnych 29.11.2019 04.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-952/MW/19
6 Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2020 wraz z dostawą 28.11.2019 04.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-934/MW/19
7 Zakup prenumeraty e-prasy na rok 2020 28.11.2019 04.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-935/MW/19
8 Zakup usług tłumaczeń, druku, opracowanie graficzne, skład i łamanie broszur oraz ulotek 27.11.2019 04.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-933/MW/19
9 Zakup realizacji filmu szkoleniowego "PRAWDA / FAŁSZ - PSYCHE / FIZIS" 20.11.2019 27.11.2019 r. godz. 14:00 WZP-901/MW/19
10 Zakup usług przygotowania do druku, druku, opracowania graficznego, składania i łamania broszury 15.11.2019 22.11.2019 r. godz. 12:00 WZP-883/MW/19
11 Zakup usług przygotowania do druku, druku, opracowania graficznego, składania i łamania broszury 15.11.2019 22.11.2019 r. godz. 12:00 WZP-882/MW/19
12 Opracowanie graficzne, skład łamanie, przygotowanie do druku i druk broszur w formie okładki z kartami w ilości min. 100 sztuk 15.11.2019 19.11.2019 r. godz. 10:00 WZP-880/MW/19
13 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej w kontekście zagrożeń terrorystycznych oraz zdarzeń nagłych i losowych wraz z opracowaniem materiałów poszkoleniowych 08.11.2019 15.11.2019 r. godz. 15:00 WZP-866/MW/19
14 Zakup usług tłumaczeń, druku, opracowanie graficzne, skład i łamanie broszur oraz ulotek 06.11.2019 13.11.2019 r. godz. 12:00 WZP-856/MW/19
15 Przeprowadzenie kursów w zakresie prawa jazdy kat. C dla 6 osób oraz C+E dla jednej osoby 31.10.2019 07.11.2019 r. godz. 10:00 WZP-813/MW/2019
16 Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników cywilnych Komendy Stołecznej Policji i Komend Rejonowych Policji w Warszawie. 28.10.2019 06.11.2019 r. godz. 12:00 WZP-819/MW/19
17 Kurs na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych wraz z egzaminem przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego w ramach projektu "profesjonalne Kadry Policji" realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 09.09.2019 16.09.2019 r. godz. 14:00 WZP-695/MW/19
18 "Zwiększenie gotowości do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych respondentów" realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 06.09.2019 13.09.2019 r. godz. 10:00 WZP-693/MW/19
19 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu weryfikacji tożsamości osób i legalności dokumentów z wykorzystaniem psychologicznych metod oraz specjalistycznych narzędzi technicznych i baz danych 25.06.2019 05.07.2019 r. godz. 12:00 WZP-450/MW/19
20 Rewitalizacja terenu zewnętrznego Komisariatu Policji w Serocku przy ul. Pułtuskiej 7 - Opracowanie dokumentacji projektowej 28.05.2019 04.06.2019 r. godz. 16:00 WZP-362/MW/19
21 Rewitalizacja terenu zewnętrznego Komisariatu Policji w Serocku przy ul. Pułtuskiej 7 - Opracowanie dokumentacji projektowej 22.05.2019 27.05.2019 r. godz. 15:00 WZP-362/MW/19
22 Kurs obsługi suwnic kat. IIS wraz z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego w ramach projektu "Profesjonalne Kadry w Policji" 11.04.2019 18.04.2019 r. godz. 12:00 WZP-248/MW/19
23 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu weryfikacji tożsamości osób i legalności dokumentów z wykorzystaniem psychologicznych metod oraz specjalistycznych narzędzi technicznych i baz danych 04.04.2019 17.04.2019 r. godz. 12:00 WZP-226/MW/19
24 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu problematyki handlu ludźmi w ujęciu ujawniania ofiar oraz rozpoznawania metod stosowanych przez sprawców tego procederu 04.04.2019 17.04.2019 r. godz. 12:00 WZP-199/MW/19
25 Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw profilowania geograficznego w celu ujawniania przestępczości transgranicznej oraz zapobiegania zagrożeniom 04.04.2019 17.04.2019 r. godz. 12:00 WZP-198/MW/19
26 Rewitalizacja terenu przy ul. Wita stworza 31 - Opracowanie dokumentacji projektowej 13.03.2019 19.03.2019 r. godz 15:00 WZP-160/MW/19
27 Kurs obsługi suwnic kat. IIS wraz z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego w ramach projektu "Profesjonalne Kadry w Policji" 01.03.2019 8.03.2019 r. godz. 14:00 WZP-136/MW/19
28 Zakup usługi wynajmu osi strzeleckiej 18.01.2019 25.01.2019 r. godz. 13:00 WZP-21/MW/19