Usługa polegająca na wynajmie mat podłogowych dla potrzeb jednostek podległych Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie

Data publikacji 26.11.2013    poniżej 14 000 Euro

Nr referencyjny:
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 39531400-7
Termin składania ofert: 28.11.2013 r.