Wykonanie przeglądu okresowego dwóch podnośników samochodowych DHD-2,5, dwóch podnośników samochodowych DHD-3,5 i jednego podnośnika samochodowego MAHA Duo-Warsztat

Data publikacji 27.11.2014    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50000000-0
Termin składania ofert: 01.12.2014 r. godz. 10:00