Usługa w zakresie opracowania graficznego i wykonania Ulotek/Plakatów/Naklejek/Tablic/Roll-up

Data publikacji 28.11.2014    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 224620020-6
Termin składania ofert: 03.12.2014 r. godz. 16:00