Dostawa i montaż verticali i żaluzji - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa i montaż verticali i żaluzji

Data publikacji 01.12.2014    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: 231/III/2014
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 39515440-1
Termin składania ofert: 05.12.2014 r. godz. 13:00