Zakup radiolinii cyfrowej w relacji KP PSP 05-402 Otwock ul. Mieszka I 13/15 - KPP Otwock 05-402 Otwock ul. Puławskiego 7A

Data publikacji 01.12.2014    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32230000-4
Termin składania ofert: 03.12.2014 r. godz. 12:00