Budowa linii optotelekomunikacyjnych 24 J pomiędzy obiektami Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a obiektami Komend Powiatowych Policji w czterech relacjach

Data publikacji 01.12.2014    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: 113/2014/WTI
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45314300-4, 71242000-6
Termin składania ofert: 03.12.2014 r. godz. 12:00