Modernizacja wraz z przeniesieniem do innej lokalizacji punktu styku sieci OST 112 w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Data publikacji 05.12.2014    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: 118/2014/WTI
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32562100-2, 45232332-8, 38621000-4
Termin składania ofert: 10.12.2014 r. godz. 12:00