Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2015 wraz z dostawą do Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, Warszawa

Data publikacji 05.12.2014    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 22200000-2
Termin składania ofert: 10.12.2014 r. godz. 15:00