Doposażenie pracowników cywilnych Punktu Obsługi Interesanta w odzież służbową

Data publikacji 08.12.2014    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: 237/V/2014
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 181100000-3
Termin składania ofert: 10.12.2014 r. godz. 12:00