Wykonanie przeglądu serwisowo-konserwacyjnego dziewięciu siłowni telekomunikacyjnych typu ELTEK Flatpack 6kW 48VDC/3ph400VAC pracujących na potrzeby jednostek podległych KSP oraz UPS-a GAMATRONIC

Data publikacji 08.12.2014    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: 117/2014/WTI
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50324100-3
Termin składania ofert: 10.12.2014 r. godz. 12:00