Zakup materiałów do spawania światłowodów - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Zakup materiałów do spawania światłowodów

Data publikacji 10.12.2014    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: 120/2014/WTI
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 31711500-8
Termin składania ofert: 12.12.2014 r. godz. 14:00

Pliki do pobrania