Skucie i położenie nowych tynków oraz malowanie ścian klatek schodowych budynkach mieszkalnych C i B przy ul. Jagiellońskiej 49 w Warszawie

Data publikacji 11.12.2014    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45410000-4, 45442110-1
Termin składania ofert: 12.12.2014 r. godz. 10:00