Dostawa samochodu osobowego - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa samochodu osobowego

Data publikacji 16.12.2014    poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny:
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34110000-1
Termin składania ofert: 18.12.2014 r. godz. 16:00