Dostawa narzędzi zgodnie z załączonym wykazem - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa narzędzi zgodnie z załączonym wykazem

18.12.2014    poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny:
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 44510000-8
Termin składania ofert: 19.12.2014 r. godz. 10:00