Wykonanie przeglądu konserwacyjnego, pomiarów skuteczności izolacji i asysta podczas badania okersowego UDT wciągnika łańcuchowego elektrycznego z wózkiem jezdnym

22.12.2014    poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny:
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50000000-0
Termin składania ofert: 29.12.2014 r. godz. 10:00