2014 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
291 Zakup materiałów do sygnalizacji akustyczno - optycznej 11.03.2014 14.03.2014 r. godz. 13:30
292 Bezpieczne saszetki do przechowywania kluczy 11.03.2014 14.03.2014 r. godz. 11:00 51/III/2014
293 Materiały elektryczne 07.03.2014 12.03.2014 r. godz. 12:00
294 Zakup urządzenia Kranzle QUADRO 799 TS T 06.03.2014 11.03.2014 r. godz. 10:00
295 Środki higieny osobistej 04.03.2014 07.03.2014 r. 7/M/14
296 Odzież i obuwie dla ochrony obiektu 04.03.2014 07.03.2014 r. 5/M/14
297 Odbiór i utylizacja odpadów powstałych w wyniku działalności Labolatorium Kryminalistycznego KSP 06.03.2014 06.03.2014 r. godz. 16:00 35/T/2014
298 Dostawa pomp obiegowych 03.03.2014 06.03.2014 r. godz. 12:00
299 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (budowlano - wykonawczej) przbudowy węzła cieplnego w budynku Policyjnej Izby Dziecka przy ul. Wiśniowej 44 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 28.02.2014 05.03.2014 r. WIR-737/14
300 Wykonanie legalizacji gazomierza ROTOROWY G 250 DN 100 zamontowanego w Warszawie przy ul. Puławskiej 44E 28.02.2014 04.03.2014 r. godz. 12:00