2014 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
321 Naprawa windy osobowej zainstalowanej w budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej 21/23 07.02.2014 12.02.2014 r. WZP-374/14
322 Wykonanie robót polegających na usunięciu nieszczelności lub nieprawidłowości w działaniu instalacji gazowej w obiektach podległych Komendzie Stołecznej Policji 10.02.2014 12.02.2014 r. godz. 12:00 WZP-415/14
323 Przegląd, kalibracja, legalizacja Videorejestratorów Polcam 2006PL ( 16 sztuk ), Videorapid 1 i 2 ( 12 sztuk ) 29.01.2014 07.02.2014 r. 3/T/2014
324 Wykonanie usług kserograficznych 31.01.2014 06.02.2014 r. godz. 15:00
325 Usługa druku czasopisma "Stołeczny Magazyn Policyjny" 31.01.2014 05.02.2014 r. godz. 12:00
326 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą 15 szt. aktywnych kart SIM 31.01.2014 03.02.2014 r. 11/2014/WTI
327 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do odkurzaczy i maszyn myjących 29.01.2014 03.02.2014 r. godz. 12:00
328 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ogrodniczego i utrzymania terenu 29.01.2014 03.02.2014 r. godz. 12:00
329 Wyciszenie tapicerskie drzwi wewnętrznych drewnianych w obiektach Komendy Stołecznej Policji, na terenie Miasta Stołecznego Warszawy i powiatów 27.01.2014 31.01.2014 r. godz. 16:00
330 Sukcesywne dostawy żarówek i świetlówek 23.01.2014 30.01.2014 r.

Wybierz Strony