2014 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
41 Zakup pendrive'ów na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowania 28.11.2014 03.12.2014 r. godz. 16:00
42 Zakup specjalistycznego oprogramowania 28.11.2014 03.12.2014 r. 106/2014/WTI
43 Zakup masztów w Komendach Rejonowych Policji 01.12.2014 03.12.2014 r. godz. 12:00 110/2014/WTI
44 Zakup radiolinii cyfrowej w relacji KP PSP 05-402 Otwock ul. Mieszka I 13/15 - KPP Otwock 05-402 Otwock ul. Puławskiego 7A 01.12.2014 03.12.2014 r. godz. 12:00
45 Budowa linii optotelekomunikacyjnych 24 J pomiędzy obiektami Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a obiektami Komend Powiatowych Policji w czterech relacjach 01.12.2014 03.12.2014 r. godz. 12:00 113/2014/WTI
46 Zakup macierzy dyskowej 28.11.2014 02.12.2014 r. godz. 14:00 101/2014/WTI
47 Zakup sprzętu teleinformatycznego - drukarki, komputer przenośny o podanych parametrach 27.11.2014 01.12.2014 r. godz. 12:00 107/2014/WTI
48 Zakup sprzętu teleinformatycznego - drukarki, komputer stacjonarny o podanych parametrach 27.11.2014 01.12.2014 r. godz. 12:00 109/2014/WTI
49 Dostawa piasku workowanego i soli drogowej workowanej 27.11.2014 01.12.2014 r. godz. 12:00
50 Wykonanie przeglądu okresowego dwóch podnośników samochodowych DHD-2,5, dwóch podnośników samochodowych DHD-3,5 i jednego podnośnika samochodowego MAHA Duo-Warsztat 27.11.2014 01.12.2014 r. godz. 10:00

Wybierz Strony