2014 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
41 Zakup pendrive'ów na potrzeby projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowania 28.11.2014 03.12.2014 r. godz. 16:00
42 Zakup specjalistycznego oprogramowania 28.11.2014 03.12.2014 r. 106/2014/WTI
43 Zakup masztów w Komendach Rejonowych Policji 01.12.2014 03.12.2014 r. godz. 12:00 110/2014/WTI
44 Zakup radiolinii cyfrowej w relacji KP PSP 05-402 Otwock ul. Mieszka I 13/15 - KPP Otwock 05-402 Otwock ul. Puławskiego 7A 01.12.2014 03.12.2014 r. godz. 12:00
45 Budowa linii optotelekomunikacyjnych 24 J pomiędzy obiektami Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a obiektami Komend Powiatowych Policji w czterech relacjach 01.12.2014 03.12.2014 r. godz. 12:00 113/2014/WTI
46 Zakup macierzy dyskowej 28.11.2014 02.12.2014 r. godz. 14:00 101/2014/WTI
47 Zakup sprzętu teleinformatycznego - drukarki, komputer przenośny o podanych parametrach 27.11.2014 01.12.2014 r. godz. 12:00 107/2014/WTI
48 Zakup sprzętu teleinformatycznego - drukarki, komputer stacjonarny o podanych parametrach 27.11.2014 01.12.2014 r. godz. 12:00 109/2014/WTI
49 Dostawa piasku workowanego i soli drogowej workowanej 27.11.2014 01.12.2014 r. godz. 12:00
50 Wykonanie przeglądu okresowego dwóch podnośników samochodowych DHD-2,5, dwóch podnośników samochodowych DHD-3,5 i jednego podnośnika samochodowego MAHA Duo-Warsztat 27.11.2014 01.12.2014 r. godz. 10:00

Wybierz Strony