2014 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
91 Zakup sprzętu teleinformatycznego - faksy 29.10.2014 31.10.2014 r.
92 Dostawa węgla i drewna opałowego dla potrzeb grzewczych 24.10.2014 30.10.2014 r. godz. 12:00
93 Dostawa środków opatrunkowych, leków oraz produktów leczniczych do doposażenia toreb wyjazdowych Żespołu Medycznego OPP 28.10.2014 30.10.2014 r. godz. 10:00
94 Taśma z napisem POLICJA 27.10.2014 29.10.2014 r. godz. 12:00 101/T/2014
95 Papier drukowy do alkomatów, kasety z taśmą barwiącą 27.10.2014 29.10.2014 r. godz. 12:00 100/T//2014
96 Zakup materiałów teleinformatycznych niezbędnych do usunięcia usterek zestawów słuchawkowych oraz systemu przyzywowego. 20.10.2014 24.10.2014 r. 87/2014/WTI
97 Baterie 22.10.2014 24.10.2014 r. godz. 12:00 98/T/2014
98 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie mobilnego dostępu do internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą urządzeń i aktywnych kart SIM. 20.10.2014 23.10.2014 r. 89/2014/WTI
99 Dostawa lamp dla ściany wizyjnej 22.10.2014 23.10.2014 r. 90/2014/WTI
100 Usługa mycia pojazdów służbowych KRP IV 22.10.2014 23.10.2014 r. godz. 08:00 209/2014/PU/T