Dostawa narzędzi do naprawy i konserwacji sprzętu uzbrojenia - 2015 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa narzędzi do naprawy i konserwacji sprzętu uzbrojenia

07.06.2016    poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: 160/2015/wn
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 29000000-9
Termin składania ofert: 09.12.2015 godz. 14:00