Zakup materiałów promocyjnych - zestawów dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+

Data publikacji 07.06.2016    poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny:
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 22462000-6
Termin składania ofert: 10.12.2015 godz. 15:00