Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej z przebudową studzienki na terenie KP przy ul. Chodeckiej 3/5 w Warszawie

07.06.2016    poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny:
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45231300-8, 50500000-0
Termin składania ofert: 28.12.2015r. godz. 10:00

Załączniki do strony