Montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 07.06.2016    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50531300-9
Termin składania ofert: 28.12.2015 godz. 11:30