Zakup materiałów i osprzętu do utrzymania sieci OST112 - 2015 - Zamówienia publiczne KSP

Zakup materiałów i osprzętu do utrzymania sieci OST112

Data publikacji 07.06.2016    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: 117/2015/WTI
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 44514200-8, 31711500-8
Termin składania ofert: 29.10.2015r. godz. 14:30