Kompleksowa obsługa zakończenia studiów podyplomowych oraz obsługa konferencji prasowej organizowanej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Data publikacji 07.06.2016    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79342200-5
Termin składania ofert: 30.12.2015