2015 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
21 Wynajęcie strzelnicy na terenie miasta Warszawy 07.06.2016 16.12.2015 godz. 11:00
22 Dostawa kamery foto pułapki 07.06.2016 15.12.2015 godz. 12:00 201/2015/wn
23 Dostawa odśnieżarki spalinowej 07.06.2016 15.12.2015 godz. 10:00
24 Wyposażenie w zestaw interaktywny 07.06.2016 14.10.2015 r. godz. 15:00 110/2015/WTI
25 Zakup i dostawa druków akcydensowych i samokopiujących 07.06.2016 14.10.2010 r. godz. 14:00
26 Karty pamięci 07.06.2016 14.12.2015 godz. 12:00 198/2015/WN
27 Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2016 wraz z dostawą do Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 07.06.2016 11.12.2015
28 Przegląd techniczny roczny SAP, SUG, Oświetlenia awaryjnego, PWP Nowy Pałac i Pałac Mostowskich 07.06.2016 11.12.2015
29 Zakup 40 wzmacnianych parasoli o podwyższonej wytrzymałości na wiatr 07.06.2016 11.12.2015 godz. 16:00
30 Zakup prenumeraty e-wydań: Dziennik Gazeta Prawna (w dostępie online) oraz Rachunkowość Budżetowa na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji 07.06.2016 10.12.2015

Wybierz Strony