Wykonanie przeglądu rocznego SAP, SUG, Oświetlenia awaryjnego, PWP i Oddymiania we wszystkich jednostkach podległych KSP

Data publikacji 09.06.2016    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71317100-4
Termin składania ofert: 05.04.2016r.