dostawa amunicji do ekspertyz balistycznych - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

dostawa amunicji do ekspertyz balistycznych

Data publikacji 16.11.2016    

Nr referencyjny: 428/2016/WN
Wspólny słownik zamówień: 35.33.00.00-6
Termin składania ofert: 23.11.2016