2016 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
21 TESTY DO UJAWNIANIA KRWI LUDZKIEJ ORAZ DO OZNACZENIA SPECYFICZNEGO ANTYGENU PROSTATY 22.11.2016 24.11.2016r. g.12:00 431/2016/WN
22 Wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych zamontowanych w obiekcie Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi gm. Celestynów pow.otwocki 21.11.2016 25.11.2016r godz. 15:00
23 dostawa amunicji do ekspertyz balistycznych 16.11.2016 23.11.2016 428/2016/WN
24 Dostawa Opon Zimowych 14.11.2016 16.11.2016 godz. 14:00
25 Zakup usługi uprawniającej do zajmowania się eksplatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji - przedłużenie uprawnień(tylko egzamin państwowy). 09.11.2016 21.11.2016 do godz. 10:00
26 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie mobilnego dostępu do Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą nieaktywnych kart sim 09.11.2016 18.11.2016 GODZ 11:00 132/2016/WTI
27 odczynniki i materiały 09.11.2016 16.11.2016 do godziny 11:30 413/2016/wn
28 Opracowanie PROGRAMU INWESTYCJI Rozbudowy Siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8 wraz z wykonaniem badań geologiczno - inżynierskich 04.11.2016 15.11.2016 r. godz. 15.30
29 Zakup termosów cateringowych z kranikiem na gorące napoje o pojemneści 19,9 litra 03.11.2016 7.11.2016 r. godz.:16:00 412/2016/WW
30 Jednokanałowe pipety automatyczne o zmiennej objętości 24.10.2016 26.10.2016r. godz. 12:00 402/2016/WN