Wykonanie sukcesywne obsług okresowych podnośników i urządzeń warsztatowych w Wydziale Transportu KSP

Data publikacji 18.01.2017    poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny:
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71631100-1
Termin składania ofert: 19.01.2017r. godz. 10:00