Usługi weterynaryjne dla koni służbowych KSP - 2017 - Zamówienia publiczne KSP