Wykonanie obsługi okresowej agregatu prądotwórczego w KPP Piaseczno - 2017 - Zamówienia publiczne KSP