Usługi kowalskie w ramach utrzymania koni służbowych KSP - 2017 - Zamówienia publiczne KSP