System regałów przesuwanych - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

System regałów przesuwanych

Data publikacji 25.01.2017    

Nr referencyjny:
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień: 39.13.11.00-0
Termin składania ofert: 10.02.2017 godz. 12.00

Uwaga zmiana przedmiotu zamówienia!

Uwaga  następna zmiana  przedmiotu zamówienia!

Uwaga zmiana  informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej!