Dostawa części do samochodu marki star 1142. - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa części do samochodu marki star 1142.

Data publikacji 18.05.2017    poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: WZP-353/MW/17
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34300000-0
Termin składania ofert: 19.05.2017 r. godz.10:00