Sukcesywne dostawy żarówek i świetlówek do pojazdów samochodowych - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Sukcesywne dostawy żarówek i świetlówek do pojazdów samochodowych

Data publikacji 25.05.2017    Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: WZP-375/MW/17
Wartość zamówienia: Poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 31531000-7
Termin składania ofert: 29.05.2017r. godzina 10:00