Wykonanie przeglądu konserwacyjnego, pomiarów skuteczności izolacji i asysta podczas badania okresowego UDT wyciągarki elektrycznej linowej typ WEL-1500/10/100

Data publikacji 30.05.2017    Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: WZP-385/MW/17
Wartość zamówienia: Poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71631100-1
Termin składania ofert: 02.06.2017 r. godz. 10:00