Dostawa zestawu o-ringów do konserwacji klimatyzacji (ERRECOM TOP KIT BOX lub równoważny)

Data publikacji 01.06.2017    Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: WZP-393/MW/17
Wartość zamówienia: Poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 35820000-8
Termin składania ofert: 05.06.2017 r. godz. 10:00