Dostawa gazu i oleju do klimatyzacji - 2017 - Zamówienia publiczne KSP