Wykonywanie przeglądu okresowego (6 m-cy) nw. urządzeń: a) winda towarowa zamontowana na samochodzie DAF - 2 szt. b) winda towarowa zamontowana na samochodzie DAF PROTEUS - 1 szt.

Data publikacji 01.06.2017    Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: WZP-392/MW/17
Wartość zamówienia: Poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50531400-0
Termin składania ofert: 06.06.2017 r. godz. 10:00