Artykuły promocyjne - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Artykuły promocyjne

Data publikacji 31.10.2018    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-597/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 39294100-0
Termin składania ofert: 7.11.2018 r.

Pliki do pobrania