Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników cywilnych KSP i KRP w Warszawie

Data publikacji 30.10.2018    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-602/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 15842000-2
Termin składania ofert: 5.11.2018 r. godz. 12:00